• Baner informujący i powstaniu Biura wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

    Baner informujący i powstaniu Biura wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

O nas

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością ZUT w Szczecinie zostało powołane w dniu 24.02.2020 r. i podlega bezpośrednio Panu Prorektorowi ds. Kształcenia dr inż. Piotrowi Pieli, prof. ZUT. Powstanie Biura jest efektem realizacji przez Uczelnię projektu pod nazwą "Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów", który ma na celu zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zmiany organizacyjne i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej, administracyjnej oraz akademickiej ZUT w zakresie racjonalnego dostosowania do potrzeb ON z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jesteśmy w trakcie tworzenia zasad wsparcia, katalogu pomocy. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, masz jakieś pomysły, sugestie związane z funkcjonowaniem Biura to prosimy o kontakt na adres bon@zut.edu.pl.