Aktualności

NOWE TERMINY ONLINE Szkolenia świadomościowe w ramach projektu POWER 11.05.2022 11:15

Zapraszamy wszystkich pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej ZUT na szkolenie świadomościowe z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu pracownik podniesie swoje kompetencje społeczne i dydaktyczne w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym

·         zapozna się z barierami, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w uczelni i pozna sposoby na ich niwelowanie, 

·         dowie się jak dbać o zapewnienie dostępności. Przepisami prawa wymagane jest zapewnienie każdemu dostępności do rekrutacji, kształcenia i prowadzenia badań naukowych – jako uczelnia oraz zapewnienie dostępności (np. architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej) osobom z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami – jako podmiot publiczny,

·         przyczyni się do łatwiejszej akredytacji reprezentowanego kierunku, ponieważ wspieranie osób z niepełnosprawnością jest istotnym obowiązkiem uczelni, więc również raportu samooceny oraz tematem poruszanym podczas wizyty komisji PKA na wydziale.

Szkolenie świadomościowe docelowo planowane jest jako szkolenie obligatoryjne, jak np. szkolenie BHP. Każdy pracownik będzie musiał je przejść. Dlatego zachęcamy, aby uczestniczyć w szkoleniach już teraz.

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami/ doktorantami z niepełnosprawnością narządu słuchu, wzroku, czy komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Opis szkolenia

Rekrutacja i aktualne terminy szkoleń

Najbliższe terminy szkolenia:

16.05.2022 r. poniedziałek

18.05.2022 r. środa

20.05.2022 r. piątek

26.05.2022 r. czwartek

27.05.2022 r. piątek

Szkolenie realizowane w ramach projektu POWER Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów.